Rutebilstationen

Gl. Jernbanegade 5, den daværende rutebilstation – set fra nord, under nedbrydning. B2547 Interessentselskabet Horsens Rutebilstation, Gl. Jernbanegade. Stiftet 1929. Formaal: Varetagelse af Kundernes og Rutebilejernes Interesser. Ansvarlige: Th. …
Læs mere om Rutebilstationen

Horsens Handelsskole

Den daværende Handelsskole, Vitus Berings Plads 5 – set fra nord-vest. Indviet 1939. Arkitekt Vitus Borning. Handelsskolen flyttede i 1972 til Stadionsvej, kæmnerkontoret overtog bygningen. Senere havde Svend …
Læs mere om Horsens Handelsskole

Stjernholmsgade

Om Stjernholmsgade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Stjernholmsgade fik sit Navn i 1891, men selve Navnet Stjernholm har været knyttet til Horsens i over 300 År. …
Læs mere om Stjernholmsgade

Rædersgade

Opkaldt efter Ditlev Ræder, borgmester og byfoged i Horsens 1827-1858. Udnævntes 1858 til Horsens anden æresborger. Medstifter af den Rosing-Ræderske aftenskole. Levede fra 1790-1867. Aage Simonsen skriver i …
Læs mere om Rædersgade