Rutebilstationen

Gl. Jernbanegade 5, den daværende rutebilstation – set fra nord, under nedbrydning. B2547 Interessentselskabet Horsens Rutebilstation, Gl. Jernbanegade. Stiftet 1929. Formaal: Varetagelse af Kundernes og Rutebilejernes Interesser. Ansvarlige: Th. …
Læs mere om Rutebilstationen

Horsens Handelsskole

Den daværende Handelsskole, Vitus Berings Plads 5 – set fra nord-vest. Indviet 1939. Arkitekt Vitus Borning. Handelsskolen flyttede i 1972 til Stadionsvej, kæmnerkontoret overtog bygningen. Senere havde Svend …
Læs mere om Horsens Handelsskole

Stjernholmsgade

Om Stjernholmsgade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Stjernholmsgade fik sit Navn i 1891, men selve Navnet Stjernholm har været knyttet til Horsens i over 300 År. …
Læs mere om Stjernholmsgade

Rædersgade

Opkaldt efter Ditlev Ræder, borgmester og byfoged i Horsens 1827-1858. Udnævntes 1858 til Horsens anden æresborger. Medstifter af den Rosing-Ræderske aftenskole. Levede fra 1790-1867. Aage Simonsen skriver i …
Læs mere om Rædersgade

Nørregade

Nørregade er en af Horsens ældste gader. Hvor gammel vides dog ikke med bestemthed, men det menes mindst 900 år. Navnet stammer fra, at gaden var den nordligste …
Læs mere om Nørregade