J.A. Lytzen

Horsens Avis d. 22. juni 1904 Den sidste Kyradser – Officer. Fhv. Ritmester, Kammerjunker J.A. Lytzen er i forgaars Død i Odense, 85 1/2 Aar gammel. Den afdøde, …
Læs mere om J.A. Lytzen

Jørgen Wittrup

Jørgen Wittrup, der i sin tid var formand for Søndergadeforeningen og sad i bestyrelsen for tekstilhandlerne, blev afholdt for sit åbne sind og den fagekspertise, han lagde for …
Læs mere om Jørgen Wittrup