Søndergade

Om Søndergade skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-Gaders Historie”: Søndergade set fra øst. B1269 Tre Hovedfærdselsårer Gennem Aarhundreder helt op til vor egen Tid var Aaen et …
Læs mere om Søndergade

Mandsling

Michael Kviums ”Mandsling” Michael Kviums ”Mandsling” Michael Kviums ”Mandsling” Filmklip Se TV-Sket&Sets udsendelse hvor Bente Hammershøy fortæller om Mandsling, en skulptur af Micael Kvium der er opstillet i …
Læs mere om Mandsling

Gående ung mand

Gående ung mand af Niels Frandsen. Foto 2009 Gående ung mand af Niels Frandsen er opstillet foran Forum Horsens. Skulpturen er skænket af Overretssagfører Danjelsen og hustrus legat …
Læs mere om Gående ung mand

Druepigen

”Druepigefontænen” blev oprindelig købt for ”Overretssagfører Danjelsen og Hustrus Legat til Forskønnelse af Horsens By og særlig dens Omgivelser” for ca. 6000 kr. og opstillet i Bygholm Park …
Læs mere om Druepigen