J.A. Lytzen

Horsens Avis d. 22. juni 1904 Den sidste Kyradser – Officer. Fhv. Ritmester, Kammerjunker J.A. Lytzen er i forgaars Død i Odense, 85 1/2 Aar gammel. Den afdøde, …
Læs mere om J.A. Lytzen

Legater

Horsens Byråds Forhandlinger – møde d.10. august 1870. Amtets kommunikation af Indenrigsministeriets skrivelse af 9de f.m. hvorved bifaldes, at bestyrelsen af følgende Horsens Fattigvæsen vedkommende legater, nemlig: 1. …
Læs mere om Legater