Kalkbrænderivej

af Lars Bo Larsen

Kalkbrænderivej blev blev navngivet i 1886. Vejen har navn efter Horsens Ny Kalkværk, der blev etableret på lokaliteten i 1873.

Byarkivet, Journal nr. 2006 – 586. Kalkbrænderivej set fra vest, 27. marts 1955.

Kilder:

Knudsen, Anne – Mette: >>Gader og veje i Horsens – Gadenavnenes betydning og historie<<, Horsens, 2005.

>>Horsens Ny Kalkværk<<, Historisk Kalender, august 1999.