Crome og Goldschmidts Fabriker

Crome & Goldschmidts fabrikker
Crome & Goldschmidts fabrikker ved jernbaneterræn foran. Fabrikvej, matr. nr. 966 (senere 9 og 11). Billedet er fra før 1910. B1363.

A.F.P. Crome og M. Goldschmidt startede deres samarbejde i 1860. Forinden havde Goldschmidt i adskillige år drevet et possementmageri i Horsens, hvor der blev fremstillet snore, borter, nåle og knapper, men denne virksomhed var dog ingen stor succes. Crome havde arbejdet som både tobaksfabrikant og købmand i byen.

Crome og Goldschmidt fik samme år som de indgik partnerskab, lov til at gøre brug af de arbejdsdygtige mænd i Horsens Straffeanstalt, som statsfængslet i Horsens hed på dette tidspunkt. Det drejede sig i 1860 om ca. 200 fanger.

Virksomheden der de første år alene var placeret indenfor fængslets mure, producerede bomuldsklæder og tilbehør som lærred, nåle og knapper.

I 1865 rykkede en del af produktionen til større og nybyggede lokaler på #Fabrikvej og samtidig begyndte man at benytte sig af lønnede arbejdere.

Crome og Goldschmidt åbnede i 1881 en fabrik i Ribe, samt adskillige tugthusudsalg rundt om i Danmark og i 1905 beskæftigede virksomheden ca. 1000 personer.

Foreningen af 5. Marts 1896 startede som en privat syge-, hjælpe- og begravelseskasse til trængte funktionærer. Allerede i februar 1896 afholdte nogle initiativrige Værkførere, Mestre og Formænd fra forskellige virksomheder i Horsens et møde, hvor deres økonomiske forhold under sygdom, dødsfald eller andre uforudsete uheld blev drøftet.

Man var enige om, at det var vanskeligt for den enkelte at opspare kapital,
som var tilstrækkelig til at værne sig imod tab under sådanne uheldige
forhold. Derfor mente de, at oprettelse af en forening, hvor man ved gensidig
understøttelse kunne hjælpe hinanden ville være af det gode.
Læs mere

Krisen i 1920’erne tog hårdt på produktionen og i 1930 blev alle medarbejdere afskediget.

Arbejdere på Crome & Goldschmidts fabrikker. B5228

Arbejdere på Crome & Goldschmidts fabrikker, Fabrikvej 6-10, i 1912. K. Christiansen er krydset af på fotoet. B5228.

Spoleafdelingen hos Crome & Goldschmidts fabrikker. B3671

Spoleafdelingen hos Crome & Goldschmidts fabrikker, Fabrikvej 6. Billedet er fra 1886. B3671

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Kartning af garn.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Kartning af garn. Postkortet er fra omkring 1925 og tilhører Frank Miller.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Spindesalen

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Spindesalen. Postkortet er fra omkring 1925 og tilhører Frank Miller.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Vævesal for bomuldsvarer.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Vævesal for bomuldsvarer. Årstal ukendt. Postkortet tilhører Frank Miller.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Arbejdende kvinde ved kædeskæreriet.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Arbejdende kvinde ved kædeskæreriet. Årstal ukendt. Postkortet tilhører Frank Miller.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Tilskæring af lingeri.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Tilskæring af lingeri. Årstal ukendt. Postkortet tilhører Frank Miller.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Lingeri strygestue.

Crome & Goldschmidts fabrikker, Horsens. Lingeri strygestue. Postkortet er fra omkring 1920-25 og tilhører Frank Miller.

Bagside af en regning

Bagsiden af en regning fra Crome & Goldschmidts forretning i Horsens. Forretningen, der lå på Søndergade 24, ses i cirklen til venstre. Årstal ukendt. Tilhører Frank Miller.

Horsens Avis 22. maj 1926

Artikel i Horsens Avis d. 22. maj 1926 om branden i Crome & Goldschmidts fabrikker.

En brand i 1926 ødelagde flere af Crome & Goldschmidts bygninger i Horsens

En brand i 1926 ødelagde flere af Crome & Goldschmidts bygninger i Horsens.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-142

De danske Byerhverv i Tekst og Billeder, 1906.

67.7 Liisberg, Bering: Aktieselskabet Crome & Goldschmidts fabriker i Horsens og Ribe. Langkjærs Bogtrykkeri, 190?. ca 20 sider : ill.

60.96 Jydske haandværkere og fabrikanter : skildringer af jydsk foretagelsesaand og virkelyst / af Adolf Bauer. – Aarhus : Jydsk Forlags-Forretning, 1893. – 98 sider : ill.

Avisartikler

Natlig brand paa Crome & Goldschmidts Fabriker (22.05.1926 Horsens Avis)

Læs artiklen

Crome & Goldschmidts Fabriker hærget af Brand (22.05.1926 Horsens Social-Demokrat)

Læs artiklen

Stor natlig Brand paa Crome & Goldschmidts Fabriker (22.05.1926 Horsens Folkeblad)

Læs artiklen