Bygholm Zoologiske Have

Den 5. oktober 1934 blev aktieselskabet Bygholm zoologiske Have oprettet på initiativ af sagfører J. J. Carlsen. I løbet af foråret 1935 blev haven etableret på ca. seks tønder land på det område hvor Bygholm Mølle lå. I den gamle møllebygning blev der indrettet en restauration.

Om restaurationen skriver Anne-Mette Knudsen i sin artikel “Bygholms korte tid med egen zoo”, som blev bragt i Horsens Folkeblad d. 21. juni 2012:

“Gæsterne kunne også købe et stykke mad og kop kaffe i ”Møllehuset”, der blev drevet af forskellige forpagtere, men i en periode drev forpagteren af Bygholm Parkhotel også restauranten i Bygholm Zoologiske Have.”

På åbningsdagen, der lå Skærtorsdag, kom der 8000 besøgende og de kunne bl.a. se en løve, en ulv, en kronhjort, en lama, en sibirisk bjørn, et par slanger samt nogle traner, der var kommet hele vejen på en damper fra Las Palmas.

I de følgende år udvidedes dyrebestanden voldsomt, og i 1937 var der ca. 155 forskellige dyr og et personale på ca. seks personer. Udover ovennævte dyr nævner Anne-Mette Knudsen i sin artikel også søløver, sælhunde, dromedarer og vaskebjørne blandt nyanskaffelserne.

Haven lukkede dog i 1941 på grund af dalende besøgstal, samt besvær med at skaffe foder og brændsel på grund af besættelsen. Om dette skriver Anne-Mette Knudsen:

“Bygholm Zoologiske Have fik kun en kort levetid, idet 2. Verdenskrig gjorde det dyrt og umuligt at skaffe foder til dyrene. Resultatet blev derfor, at bestyrelsen for dyrehaven måtte bede Horsens Kommune om at overtage driften, men kommunen afslog dette, og derfor lukkede Bygholm Zoologiske Have i 1941.”

Original artikel skrevet af Anne Sofie Krogh

Se hele Anne-Mette Knudsens artikel Bygholms korte tid med egen zoo (Horsens Folkeblad 21.06.2012)

Billeder:

Møllehuset. B4464

Bygholm Zoologiske Have – Møllehuset, beboelse og cafe – som lå opført ved østenden af Bygholm Sø ved stemmeværket. Blev opført 18. april 1935 og nedlagt den 29. november 1941. B4464 Billedet er fra mellem 1935 og 1941.

Bjørnegrotten. B4465

Bygholm Zoologiske Have – bjørnegrotten med Malajbjørne. Haven som lå for østenden af Bygholm Sø ved stemmeværket, blev opført 18. april 1935 og nedlagt 29. nov. 1941. B4465

Fiskedammen. B4467

Fiskedammen i Bygholm Zoologiske Have – med bla. fiskehejrer, svaner, en hvid stork, desuden flere ænder af forskellige arter. Haven som lå for østenden af Bygholm Sø ved stemmeværket, blev opført 18. apr. 1935 og nedlagt 29. nov. 1941. B4467

Flamingoer. B4468

Bygholm Zoologiske Have – indhegning med flamingoer. Haven som lå for østenden af Bygholm Sø ved stemmeværket, blev opført 18. apr. 1935 og nedlagt 29. nov. 1941. B4468

Læs mere:

Byarkivet arkivfond A-610

Historisk kalender, 1985

Se også artiklerne om:

Bygholm Hovedgård

Bygholm Hus

Bygholm Mølle

Bygholm Park

Bygholm Parkhotel

Bygholm Sø

Bygholm Teglværk

Vandrehjemmet Bygholm

Bygholm Å