Rædersgade

Opkaldt efter Ditlev Ræder, borgmester og byfoged i Horsens 1827-1858. Udnævntes 1858 til Horsens anden æresborger. Medstifter af den Rosing-Ræderske aftenskole. Levede fra 1790-1867.

Aage Simonsen skriver i en artikel i Horsens Avis 16. august 1932 om Rædersgade:

Hvor Rædersgade nu gaar, var der for ca. 75 Aar siden en stor Have, der tilhørte Handelsgartner P. Petersen. Han angives dengang som boende i Mælketorvskrogen i Haugen bag ved Grønnegade. Huset er det nuværende Nr. 9a i Rædersgade. Der skulde dog gaa adskillige Aar, efter at Gartner Petersen havde anlagt Gaden, som han oven i Købet selv maatte brolægge, før Byggeriet kom rigtig i Gang.

En af de første Ejendomme var Frk. Mommes Pigeinstitut, opført 1882. Den smukke, præsentable Bygning er senere blevet Bolig for Landbosparekassen.

I 1886 opførtes “Hjemdal” efter Tegning af Arkitekt Hedemann i Horsens. Den blev rejst som Forsamlingshus for Datidens Demokrati i By og Egn og kostede ca. 83.000 Kr. Den store, statelige Bygning, der opnaaede at blive en af Byens mest kendte Ejendomme, bærer med Rette det gamle Gudenavn.

Gaden er opkaldt til Minde om Byens Borgmester, Nikolaj Ditlev Ammon Ræder. Han var Borgmester samt By og Raadstueskriver i Horsens fra 1827 til 1858. I hans Embedstid udførtes der store og betydningsfulde Arbejder i Horsens. Byens Jorde blev udstykket, Alléerne og Caroline Amalielund anlagdes, og Raadhus og Sygehuset opførtes.

Læs også artiklen om Nikolaj Ditlev Ammon Ræder

Rædersgade. B3702

Rædersgade – oversigt set fra øst. Heimdal, Rædersgade 3, ses til højre som hus nr. 3. Hus nr. 2 til højre er Frøken Mommes Pigeinstitut (1884-1900), Rædersgade 5. B3702

Artikler fra Horsens Folkeblad

Nu skal der bygges i Rædersgade. (Horsens Folkeblad, 23.07.1970) Læs artiklen

Lysregulering ved Rædersgade. (Horsens Folkeblad, 09.08.1974) Læs artiklen

Rapport om “Vurdering af høje huse”. (Horsens Folkeblad, 02.05.1991) Læs artiklen

Rædersgade ønskes bred. (Horsens Folkeblad, 06.08.1994) Læs artiklen

Læs mere

46.4 Horsens Jensen, J. K.: Æresborgere af Horsens købstad. Horsens, 1935, 4 sider : ill.

Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade.