Edvard Albert Baadh f. 1821 – d. 23. august 1897

af Lars Bo Larsen

Pastor – kateket og skoleinspektør E. A. Baadh, der var født i København, blev teologisk kandidat i 1846, var i en årrække sognepræst i Koslev i det østlige Sydslesvig, indtil han blev afsat af den preussiske regering i 1864.

Byarkivet, B4605. Pastor Edvard Albert Baadh.

I 1867 blev pastor E. A. Baadh ansat som kateket og førstelærer ved Borgerskolen i Horsens og i 1883 fik han embede som skoleinspektør for Horsens Skolevæsen, under pastor E. A. Baadhs embedstid her i byen oprettedes realklasserne.

I 1876 blev pastor E. A. Baadh kaldet til sognepræsten i Karleby på Falster, men fik samtykke til at betragte sig som ikke kaldet og beklædte sit embede her i byen indtil 1892. I 1881 blev pastor E.A. Baadh hædret med Dannebrogordenens Ridderkors.

Pastor E. A. Baadh deltog levende i arbejdet for de ubemidlede i samfundet, i en længere årrække var han i bestyrelsen af De Fattiges Kasse.

Da pastor E. A. Baadh tog sin afsked, hædredes han af sine kollegaer på forskellig vis; i de private skoler var han altid en velkommen gæst.

Kilder:

Carl Th. Jørgensens udklipssamling.

Horsens Avis 23. august 1897.

Folketælling 1890.