Oldtiden på Endelave

Endelave har en lille avis der hedder Endelavebladet. Den udkommer hver anden måned, den 1. i lige måneder. I hvert nummer af Endelavebladet er der en artikel om et oldtidsfund fra Endelave. Her neden for er der links til de artikler om oldtiden, som hidtil har været bragt.

Læs om en tyknakket økse fra bondestenalderen

Læs om en stridsøkse fra dolktiden

Læs om en tenvægt fra vikingetiden

Læs om en stor arbejdsøkse fra bondestenalderen

Læs om nogle små økser fra jægerstenalderen

Læs om en kvindegrav fra vikingetiden

Læs om en skibssætning på Endelave

Læs om et smukt offerfund fra bondestenaldceren