Specialarbejderforbundet i Danmark, Horsens Afdeling

I 1974 blev Arbejdsmændenes Fagforbund til Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), i dag en del af Fælles Fagligt Forbund (3F).

Arbejdsmændenes Fagforening i Horsens kan føres tilbage til 1871. Denne tidlige fagforening smuldrede dog i slutningen af 1870’erne og 2. februar 1885 blev Arbejdsmændenes Fagforening genstiftet med 94 medlemmer. Fagforeningen dækkede arbejdsmænd på havnen, i byggeriet, ved jordarbejde, på fabrikker, på landet og i skoven.

Arbejdsmænd arbejdede generelt under elendige forhold og til en dårlig løn, og fagforeningens formål blev derfor at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene og tilfredsstillende lønninger.

Arbejdsmændenes Fagforening var fra begyndelsen den største fagforening i byen. I 1891 skilte havnearbejderne sig ud og dannede en selvstændig fagforening for bedre at repræsentere egne faglige interesser, men genindtrådte i 1972 på grund af dalende medlemstal. Andre arbejdsgrupper dannede ligeledes selvstændige afdelinger, bl.a. jern og metal i 1952.

Indtil 1923 havde fagforeningen lokale i Allégade 67, hvorefter den flyttede til Arbejdernes Forsamlingsbygning, nuværende ”Kilden”, i Kildegade. Da lokalerne i Kildegade blev for små, byggede SID, Horsens Afdeling i 1979 nyt hus på Robert Holmsvej 1.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-56, 1982-57

Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejdsmænd og sammenhold i hundrede år, 1985 udgivet af Arbejdsmændenes Kulturfond i Horsens 1985