Thomas Fog

af Lars Bo Larsen Som 22 – årig overtog Thomas Fog i oktober 1992 farens lædervareforretning i ejendommen Søndergade nr. 21 i Horsens. I 1999 omdannede han den …
Læs mere om Thomas Fog

Åen og havnen

af Bodil Møller Knudsen 2008 Bygholm å løb allerede i vikingetiden og tidlig middelalder gennem det område, hvor Horsens ligger, og dannede i mange hundrede år byens grænse …
Læs mere om Åen og havnen

E. F. H. Købcke

Adjunkt, lærer i engelsk ved Latinskolen, en ikke overbegavet, løjerlig stokfisk, der altid åd brystsukker i timerne, var platonisk forelsket i gl. fru adjunkt Schmidt, i hvis kølvand …
Læs mere om E. F. H. Købcke

Frederik Nielsen

Cand. pharm. ejede ej ejendommen Nørregade nr. 7, som han ombyggede og hvori han drev en større materialhandel, oppostionsmand og venstremand i 1880´erne, fader til handelsagent C. Palludan …
Læs mere om Frederik Nielsen

4. Maj Kollegiet

af Anne Sofie Krogh Efter Anden Verdenskrig oprettede Frihedsfonden en række kollegier rundt om i Danmark. Kollegierne skulle stå til minde om frihedskampen under besættelsen og alle ni …
Læs mere om 4. Maj Kollegiet