Frederik Nielsen

Cand. pharm. ejede ej ejendommen Nørregade nr. 7, som han ombyggede og hvori han drev en større materialhandel, oppostionsmand og venstremand i 1880´erne, fader til handelsagent C. Palludan Nielsen. Carl Qvist

Byarkivet, B2721. Nørregade 3, 5 og 7.

Kilder:

Carl Th. Jørgensens udklipssamling

Horsens Vejviser 1890