Hektor Frederik Janson Estrup

af Kathrine Pedersen

Hektor Estrup blev født på koldingegnen og uddannet til arkitekt på Kunstarkademiet i København. Han kom for første gang til Horsens under restaureringen af Vor Frelsers Kirke i 1879, hvor han var konduktør under profesor H. B. Storch. Samtidig med arbejdet på kirken tegnede han nye bygninger til Horsens bajerske – og Hvidtøls Bryggeri. Senere arbejdede Estrup og Storch igen sammen under Klosterkirkens gennemgribende restaurering 1888 – 1892.

Estrup valgte i 1882 at slå sig ned i Horsens, og han satte i årene op til 1900 afgørende præg på byen. Særligt i Stjernsholmskvarteret, i den østlige del af byen, var Estrup arkitekt på mange af de bygninger, der blev opført, efter at kommunen udstykkede området omkring det tidligere Villa Stjernholm. Estrups “historiske” stil ses ikke mindst i Svendehjemmet i Slotsgade 2 fra 1895. Derudover er flere villaer i på Gasvej og i Stjernholmsgade tegnet af Estrup. Umiddelbart før sin død i 1904 afsluttede han endnu et byggeri i området, nemlig Teknisk Skole, Stjernholmsgade 12. Estrup var leder af Teknisk Skole fra 1889 og initiativtager til det det nye byggeri, da skolens forhenværende lokaler i skolebygningen i Allégade, Haandværkerforeningens have blev for trange.

I den mere centrale del af byen var Estrup bl.a. arkitekt på den katolske kirke, nuværende Skt. Josefs kirke i Nørregade fra 1896/97. Bygningen er opført i den tids danske gotik, som er kendetegnet ved granitsokkel, hvid kridtstensbælter og kamtakkede gavle. Sparekassebygningen i Jessensgade 1 fra 1901 er en Estrups mere monumentale bygninger med sandstensfacader, granitsokkel og hjørnesten. Ting – og Arresthuset, opført i Rådhusgade i 1902, er et fint eksempel på historicismens byggestil.

Ud over arbejdet som arkitekt blev Estrup valgt ind i byrådet i 1889 og var indtil sin død medlem af adskillige udvalg og kommissioner samt formand for bl.a. Bygningskommissionen. Desuden var Estrup i flere år medlem af direktionen i Spare – og Laanekassen for Horsens By og Omegn. Hektor Frederik Janson Estrup døde 24. november 1904 i Horsens.

Kilder:

Horsens Avis – Skanderborg Amtstidende og Horsens Folkeblad 25.11. – 1904.

Bodil Møller Knudsen og Ole Schørring: “Fra grubehus til grilbar – Horsens i 1000 år” 1992

Lene Krogh og Ole Schørring: “99 huse i Horsens – en arkitekturguide” 1995.