Nørregade

Nørregade er en af Horsens ældste gader. Hvor gammel vides dog ikke med bestemthed, men det menes mindst 900 år. Navnet stammer fra, at gaden var den nordligste af to hovedstrøg.

Nørregade var sammen med Søndergade gennem århundreder Horsens mest betydende gader. Det ses bl.a. af, at byen var inddelt i en Nørregades- og en Søndergades rode.

I 1787 havde Horsens 432 gårde og huse foruden de offentlige bygninger. Nørregade var da den 3. største af byens 18 gader.

Gennem mange år lå posthuset på Nørregade. I 1872 flyttede det til Stationsbygningen, og i 1881 fik det sin egen bygning på Vitus Berings Plads.

På Nørregade lå også Den Frie Fattigskole. I gård nr. 261 (nu Nørregade 18) indrettede Fattigvæsenet i 1787 en spindeskole. Siden blev nabogården slået sammen med, og her oprettede man en arbejdsanstalt. Først i 1860, da skolebygningerne i Allégade og Skolegade blev bygget, fik man et i forhold til tiden moderne kommunalt skolevæsen.

På Nørregade findes også Flensborgs Stiftelse, der blev bygget i 1790 og Sct. Josephs Kirke fra 1896-97.

Læs mere

46.4 Horsens: De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Ny forretningsejendom til 1,8 mill. kroner. (Horsens Folkeblad, 23.04.1969)
Læs artiklen

Møbler gennem tre generationer. (Horsens Folkeblad, 16.07.1970)
Læs artiklen

De ældste huse i Horsens findes på hjørnet af Nørregade og Graven. (Horsens Folkeblad, 02.04.1988)
Læs artiklen

1700-tallet har godt og solidt tag i Nørregade. (Horsens Folkeblad, 19.04.1988)
Læs artiklen

Kobber-historie med punktum midt i Horsens. (Horsens Folkeblad, 31.12.1990)
Læs artikel

Kun ødelagte spor af byport i Nørregade. (Horsens Folkeblad 29.05 1991)
Læs artiklen

Det bliver byens flotteste gade. (Horsens Folkeblad, 06.07.1991)
Læs artiklen

Renovering af Nørregade 13. (Horsens Folkeblad, 17.07.1991)
Læs artiklen

Billeder

Nørregade 4. B2095

Nørregade 4 – set fra nord, med Smørhuset ved H. Friis (1919) og T. Møller (1927), portparti Nørregade 4.

Nørregade 4, restauration og staldplads for Wium Christensen, Graven 10. Nørregade 6 med cigarudsalg ved Th. Berthelsen (1919). Årstal i henhold til Horsens Vejviser 1919 og 1927.
B2095

Nørregade 40-42. B2826

Faldefærdig baggård i Nørregade 40-42. Husene er bygget i bindingsværk. Forrest i billedet ses et par cykler.

Fotograferet i 1961 af Henry Thuesen fra Horsens Folkeblad. Bygningen er i foråret 1961 erhvervet af Horsens Folkeblad, som agter at nedrive den. Den rummede tidligere et hvidtølsbryggeri. (Brygger Chr. H Jensen). B2826