Torsted kirke

Torsted Kirke fik eget pastorat i 1900. Kirken har hørt under Hospitalskirken i Horsens. B1725

Kirken på den falske bakke

Om Torsted Kirke skriver Eigil Holm i “Horsensegnens Kirker”:

“Torsted kirke ligger på en såkaldt falsk bakke, der er skåret ud af et moræneplateau af tre vandløb. Bakken er forbundet med plateauet mod syd. De tre andre sider er stejle, og da kirken havde fået tårn, formodentlig omkring 1500, lå både tårnet og koret for tæt på bakkens rand. Tårnet blev nedbrudt 1804, sikkert fordi det revnede. Men de kolossale syldsten, der bar tårnet, ligger der endnu. Korvæggen har også været nær nedstyrtning, og den støttes af to svære piller.

Kirken lå 700-800 meter fra landsbyen Torsted, først omkring 1960 er byen vokset hen til kirken. Torsted hører til de enligt beliggende kirker.

Kirkeklokken er vist nok fra 1451. Den hænger i en såkaldt klokkekam foroven på vestgavlen. Den er bygget 1871 sammen med det nygotiske gavlparti i røde mursten.”

Arkæologer ved Torsted Kirke

I sommeren 1994 kunne man ved Torsted Kirke se nogle lange søgegrøfter i de områder, er er planlagt til at rumme en kommende kirkegårdsudvidelse. Grøfterne var lavet af arkæologer fra Horsens Museum og skulle påvise eventuelle spor af en ældre bebyggelse. Hvorfor var arkæologerne så interesseret i området omkring kirken, og fandt de noget?

Læs hele artiklen af Ole Schiørring fra Adventshæftet 1994 her og her

Altertavlen i Torsted Kirke

Vi venter og glæder os i denne tid i Torsted Kirke. Men ventetiden får ende allerede når ventettiden begynder 1. søndag i advent. Det lyder måske lidt mærkeligt, som bekendt begyder advent jo ventetid, forventningens tid …

Læs hele artiklen af Peter Jessen fra Adventshæftet, 1992 her og her

Et “kunstværk” vi havde til låns

Jeg havde lejlighed til at se Torsted Kirkes midlertidige altertavle anbragt på sin plads nogle dage, før den første gang spillede sin rolle i gudstjenesten. Indtrykket var overvældende…

Læs hele artiklen af Helge Clausen fra Adventshæftet, 1992 her og her

Artikler fra Horsens Folkeblad

Altertavlen kommer ikke hjem til jul. Men den kommer – efter 86 års tovtrækkeri mellem Torsted kirke og Århus Gamle By. (Horsens Folkeblad, 04.10.1971)

Læs artiklen

Læs mere

71.864 Horsens. Horsensegnens kirker / beskrevet og illustreret af Eigil Holm. – 1. udgave. – Gedved : Eigil Holm, 2002. – 214 sider : ill. i farver ; 34 cm