En anderledes juleaften

Af Helge Clausen

Et landpostbud omkring år 1925

Udover at eje et husmandssted, som ikke kunne brødføde en familie, ejede min far evnen til at mure og tømre, fag han aldrig havde lært. Desuden var han vejmand, sygekassekasserer og landpost – eller reservepost som det hed på landet dengang.

Sygekassekassererjobbet var brødløst, men for godt halvtreds år siden aflønnedes reserveposten med 164 kr. om måneden, plus 4,50 kr. i cykelgodtgørelse. I nogle af krigsvintrene var cykelgodtgørelsen den rene fortjeneste. Vejr og føre umuliggjorde brugen af cyklen, der stod hjemme i loen det meste af tiden – og samlede støv…

Læs hele artiklen af Helge Clausen fra Adventshæftet 1994 her