Stjernholm Slot

Stjernholm. Foto P. Christensen fra “En bog om Horsens og dens omegn”. 1899

Om Stjernholm skriver Hansen Ringer:

Stjærnholm hører til et af Byens nu forsvundne Minder. I 1897 blev Kompleksets sidste Bygning nedreven; den laa hvor Stjærnholmsgade nu findes.

Omkring aaret 1600 var den bygget i Stil som et Slot og stod i sin ypperste Vælde. 1616 solgte Ejeren, Otto Christoffersen Rosenkrans til Boller, Slottet til Christian d. IV., der forandrede det ældre Bygholms len til Stjærnholms Len og gjorde Slottet til Residents for Lensmanden, medens Bygholm kun blev Ladegaard til dette.

I 1661 solgte Frederik d. III. baade Slottet og Bygholm til Peter von Ufelen. I 1670 overgik Stjærnholm i Familien Bülows Eje, og nogle Aar efter blev Slottet nedbrudt og Materialerne blev anvendt til Genopførelsen af Bygholm. Senere blev Stjærnholm vel opbygget igen, men det naaede aldrig at gøre Indtryk af andet end én anselig Privatbygning og nu er den, som nævnt, fuldstændig sløjfet med Jorden – kun navnet blev tilbage som et Minde om svundne, urolige Tider.

Villa Stjernholm B1095

 

Artikler fra Horsens Folkeblad

Måske er hus i Stjernholmsgade opført på resterne af gammelt slot (Horsens Folkeblad, 12.08.1995) Læs artiklen

Læs mere

46.4 En bog om Horsens og dens omegn : specielt udarbejdet for turister og med turistforhold for øje / af Hansen Ringer. – Horsens : A. Knudsens Forlag, 1899. – 192 sider : ill.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *