Purhøj

Purhøj. Foto P. Christensen. Fra Hansen Ringers bog “En bog om Horsens og dens omegn””. 1899

Om Purhøj skriver Hansen Ringer:

Purrehøj er en Kæmpegrav fra Stenalderen. For nogle Aar siden foretog man Udgravninger i denne for mulig at finde Ting af arkaologisk Interesse, men med Undtagelse af nogle faa Stenkiler og Spydspidser fandtes intet; Højens Midte bærer endnu tydlige Spor af disse gentagne Udgravninger.

Senere fandtes derimod, ved tilfældig Gravning fler Alen fra Højen i nordøstlig Retning, en Del mærkelige Guldsager, af hvilke en Guldring og en Slags Haarpynt blev indsendt og endnu opbevares paa det oldnordiske Museum.

Fra Stilladsets Platform, der kan rumme 8 Mennesker, men hvortil det dog af Forsigtighedshensyn ikke tilraades mere end 3 Voksne paa en Gang at bestige, er der en aldeles fortrinlig Udsigt over Omegnen i fler Miles Afstand. I fuldstændigt klart Vejr kan der saaledes tælles ikke mindre end 21 Kirker foruden en stor Del Vindmøller.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Savner p-plads på Purhøj. Ejer af privat p-plads ved naturperlen Purhøj er utilfreds med forholdene. (Horsens Folkeblad, 23.07.1992.)
Læs artiklen

Den 1. juni står naturen i sin fuldeste pragt. Blomsternes hoveder lyser op i alt det grønne, fuglene synger, og insekterne summer. (Horsens Folkeblad, 25.05.1996)
Læs artiklen

Læs mere:

46.4 En bog om Horsens og dens omegn : specielt udarbejdet for turister og med turistforhold for øje / af Hansen Ringer. – Horsens : A. Knudsens Forlag, 1899. – 192 sider : ill.