Horsens Banegård o. 1920. Historisk kalender, oktober 1987

“…. nu er det kun fattige fodgængere, agende Bønder, Motorcyklister med deres Kærester på Bagsædet og kapitalstærke Bilister, der kommer ad Landevejen til Bys. Den jævne Rejsende af Mellemslagsen benytter endnu Jærnbanen ……..!”. Således karakteriseres trafikken til og fra Horsens umiddelbart efter Første verdenskrig.

På billedet ses den gamle banegård opført 1867 for enden af Jessensgade, og på det lille, en del af godsbanelegemet vestpå mod de velkendte Crome og Goldschmidts Fabrikker.

Togenes timedrift hører vor tid til. Tidligere var der kun en enkelt afgang i hver retning hele formiddagen. Nær statsbanerene fandtes også endestationerne for de små privat baner til Odder, Juelsminde, Tørring og Bryrup (Silkeborg). Herfra kunne der foretages “lønnende” Udflugter til Lundum Skov, Gudenådalen, Velling Koller Hotel, Additskov m.v…!.