Springvandet “Kammerherrens drenge”

Af Lars Bo Larsen

I oktober 1868 kunne man i Horsens indvie både jernbanen og den nye banegård, tegnet af arkitekt N. P. C. Holsøe. Banegården lå vest for den daværende bykerne på den nuværende Vitus Bering Plads.

I 1874 besluttede Horsens Byråd at bevilge 1250 Rigsdaler/2500 Kroner (Møntlov af 23. maj 1873 trådte i kraft 1. januar 1875) til opførelse af et springvandet ved banegården (daværende Stationsvej). Kunstneren bag værket var den københavnske bronzestøber Lauritz Rasmussen, som i sin karriere bl.a. stod bag værker som Vilhelm Bissens Athene-gruppe over Blegsdamshospitalets hovedportal, F. E. Rings fronton til Det Kongelige Teater og syv af statuerne til Marmorkirkens tag.

I 1876 blev springvandet “Kammerherrens drenge” efter daværende kammerherre og borgmester/byfoged i Horsens Johan Christian von Jessen, indviet. “Kammerherrens drenge”, som var opført i zink, var båret af fire sprøjtende delfiner og prydet af fire musicerende amoriner og otte løvehoveder.

“Kammerherrens drenge” blev fjernet i 1930 i forbindelse med nedbrydningen af den gamle banegård, og derefter deponeret i en lade ved Bygholm, hvor det tærede væk.

B2208
Springvandet “kammerherrens drenge” set fra vest mod øst år 1916. B2208


Kilder 

Horsens Posten, 14. januar 2015. Artiklen “Hvor blev springvandet af ? “.
Den Lille Salmonsen, Bind III, København 1938. J.H. Schultz Forlag.
Schiørring, Ole ” Fra grubehus til grillbar – Horsens i 1000 år”. Horsens 1992.