I telefonens barndom.

Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift – 1987

Af: Svend Petersen.

Familien Niels Bech, Tønning.

Købmand Niels Bech i Tønning var en lun herre. En søstersøn til ham, Jørgen Bech Knudsen, Ul­dum har fortalt følgende om ham:
En gang i telefonens barndom, omkring århund­redskiftet, ringede han til smeden i Træden en tidlig morgen og kom til at tale med konen. I samta­lens løb sagde han pludselig: » Hvor har du dog lidt tøj på«.
Konen blev forskrækket og udbryder da:
» Ja, kan du da se det«.
Hvortil Niels Bech svarer:
» Ja, det kan jeg da«.