Jens Carl Theodor Seistrup

Theodor Seistrup
Theodor Seistrup

Jens Carl Theodor Seistrup var Danmarks sidste skarpretter i funktion. Med en baggrund som slagter og politibetjent blev han i 1877 udnævnt som skarpretter for kongeriget Danmark.

Indtil hans pension i 1906 foretog Seistrup tre henrettelser. I 1881 henrettede han Rasmus Petersen Mørke. I 1882 henrettede han Anders Nielsen Sjællænder ved den sidste offentlige henrettelse. Denne henrettelse blev berømt, da Seistrup huggede forkert de to første gange. Derfor blev den sidste henrettelse, Jens Nielsens i 1892, holdt i Fængslets indre vestre gård, kun overværet af udvalgt personale og 202 fanger.

Seistrups ansøgning som skarpretter

Uddrag fra Seistrups ansøgning den 23. juni 1877

Jens Carl Theodor Seistrups ansøgning fyldte 27 linjer. Her skrev han, at han havde været slagter, indtil han den 13. oktober 1875 søgte ind til politiet i København. Han fik jobbet som politibetjent, fordi han ikke var tidligere straffet og begyndte efterfølgende som betjent nummer 600 ved stationen på Gråbrødretorv.

I ansøgningen fremhævede Seistrup, at han var overbevist om, at han var i besiddelse af den koldblodighed, som krævedes for at være skarpretter. Han mente, at det skyldtes hans baggrund som slagter.

Seistrup blev valgt som skarpretter ud af fire ansøgere. Den 26. juli 1877 fik han besked om, at han fra den 1. august 1877 var skarpretter for kongeriget Danmark.

Skarpretterens økse

I perioden fra 1866 til 1892 blev ca. 50 mennesker idømt dødsstraf, men kun i fire tilfælde blev dødsdommen eksekveret.

De fire, som blev henrettet ved halshugning, var:

Hans Hansen, henrettet 1869. Dømt for drab på sin mor.

Rasmus Petersen Mørke, henrettet 1881. Dømt for Rovmord.

Anders Nielsen Sjællænder, henrettet 1882. Dømt for rovmord.

Jens Nielsen henrettet 1892. Dømt for gentagne drabsforsøg.

Anders Nielsen Sjællænders henrettelse var den sidste offentlige henrettelse i Danmark. Den foregik under kaotiske former, idet der ikke var rejst noget skafot og heller ingen vejspærringer, som kunne holde de ca. 3000 tilskuere borte fra retterstedet. Hertil kom, at skarpretteren først ved tredje forsøg fik skilt den dømtes hoved fra kroppen. Da Jens Nielsen skulle henrettes, valgte man derfor at lade halshugningen foregå inden for fængslets mure.

Læs originalartiklen på http://ejail.dk/index.php/dodsstraf/theodor-seistrup