Byggeteknisk Højskole (BTH)

En byggeteknisk højskole ved Horsens Tekniske Skole. (Horsens Folkeblad, 12.09.1966)

Horsens tekniske Højskole har faaet tilladelse til at etablere sig som byggeteknisk højskole. Denne nydannelse er muliggjort igennem undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31. august 1966 om uddannelse af byggeteknikere og bygningskonstruktører. Denne bekendtgørelse afløser en bekendtgørelse af 18. marts 1960 om bygningskonstruktørskolen. Bekendtgørelsen betyder fastlæggelse af den ny uddannelse som byggetekniker og samtidig en kraftig udvidelse af uddannelsen bygningskonstruktør, tidsmæssigt med et helt aar. Der oprettes fra starten kun to byggetekniske højskoler, nemlig paa Horsens tekniske Skole og paa Det tekniske Selskabs Skoler I København.

Læs artiklen

Byggekursus for eleverne fra den 3. verden. (Horsens Folkeblad, 06.02.1991)

En helt ny byggetekniker-uddannelse for håndværkere og teknikere fra den 3. verden starter midt i februar på Horsens tekniske Skole. Byggeteknisk Højskole tilrettelægger kurset, mens udgifterne betales af Danida. Målet med det ni måneder lange kursus i byggeteknik er at give deltagerne en uddannelse, som gør dem i stand til at overtage arbejdet, når de ulandsfrivillige fra vesten rejser hjem. To håndværkere fra de afrikanske stater Lesotho og Botswana starter på Horsens tekniske Skole den 16. februar og bliver dermed de første elever på den nye uddannelse.

Læs artiklen

Rektor på Horsens tekniske Skole, Kaj Nielsen, frygter ikke konkurencen fra andre skoler. Horsens tekniske Skole og især den jubillerende Byggeteknisk Højskolen er godt i gang med internationalisering.( Foto: Lene Sørensen)
Rektor på Horsens tekniske Skole, Kaj Nielsen, frygter ikke konkurencen fra andre skoler. Horsens tekniske Skole og især
den jubilerende Byggeteknisk Højskole er godt i gang med
internationalisering. (Foto: Lene Sørensen)

BTH har rustet sig til fremtiden. (Horsens Folkeblad, 22.01.1992)

I 25 år har de byggetekniske højskoler i Horsens og København haft monopol på at uddanne bygningskonstruktører. I jubilæumåret er monopolet brudt. Nu findes uddannelsen på tre skoler og flere er på vej. BTH er ude i konkurrencen og ledelsen føler sig godt rustet. Begrebet markedsføring er fulgt med konkurrencen og det er blandt andet led i markedsføringen, at jubilæet markeres med forskellige festarrangementer over tre dage. I en fremtid, hvor der bliver færre danske unge at uddanne, og konkurrencen om dem bliver hårdere, er det ikke nok til at holde fester. Der er da også andre trumfer i ærmet, når det gælder at tiltrække de unge til konstruktøruddannelsen, der skal være bindeleddet mellem arkitekten og ingeniøren på en byggeplads. Den ene trumf er kvalitet, der bunder i 25 års forspring og et lærerkorps på over 70 og med mange specialister imellem. – Der er omkring 750 elever på BTH, så vi har hold nok til, at f.eks. en jurist, økonom eller arkitekt underviser i netop deres fag, i stedet for at lærerne skal sprede sig over mange forskellige fag, siger Kaj Nielsen. – Desuden er skolen her kendt for at have et godt studiemiljø og gode faciliteter for de studerende. De kan komme og arbejde her døgnet rundt, tilføjer BTH’s daglige leder prorektor Svend Trøst Sørensen.

Læs artiklen