Horsens Museum

Horsensmuseum.jpg

Horsens Museum har rødder tilbage den Museumsforening, som en gruppe horsensianere dannede i marts 1906. Formålet med Museumsforeningen formulerede man dengang som “At vække og vedligeholde Sansen for Kunst og historiske Minder”. Derfor var det oprindeligt både kunst og kulturhistoriske genstande der blev indsamlet og udstillet i lejede lokaler på Teknisk Skole.

Da Horsens Museum i 1915 kunne flytte ind i museumsbygningen på Sundvej 1A, skyldtes det blandt andet lodskaptajn Theodor Løwenstein. Løwenstein testamenterede nemlig et større beløb til museumsforeningen, så den kunne bygge et museum.
Horsens Museum er tegnet af arkitekt Viggo Norn, der i mange år var formand for museumsforeningen. Bygningen blev indviet i oktober 1915 og udvidet i 1930.
Også på andre kulturelle områder skete der udvidelser. Horsens Museum blev efter 1985 opdelt i et kunstmuseum og et kulturhistorisk museum, og byen fik i 1986 et byarkiv, som har lokaler i det forhenværende rådhus på Søndergade.

Litteratur: 06.6 Horsens Museum 1915-1940. 1940. 52 sider

Læs meremuseets hjemmeside

Horsens Museum

Sundvej 1A

Postboks 42

8700 Horsens

Telefon: 76 29 23 50

Mail: [email protected]

Billeder:

Horsens Museum. B1817

Horsens Museum, Sundvej 1A set fra sydvest. B1817

Horsens Museum. B1820

Horsens Museum, Sundvej 1A set fra syd. B1820

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Horsens Museum har henvendt sig til Horsens byråd og forespurgt, om kommunen vil overtage museet. (Horsens Folkeblad 22.11.1961)
Læs artiklen

Afsløringen i Horsens Museum af Gottfr. Eickhoffs reliefbuste af museets skaber, arkitekt V. Norn (Horsens Folkeblad 04.10.1965)
Læs artiklen

En privat samler gav afkald på den sjældne Horsens-mønt til fordel for Horsens Museum (Horsens Folkeblad 16.12.1966)
Læs artiklen

Museumsforeningen i Horsens holdt i går generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen var et forslag fra bestyrel-sen om opløsnig af foreningen og tilbud til Horsens kommune om at overtage Horsens Museum. (Horsens Folkeblad 11.01.1968)
Læs artiklen

Museet har købt klenodier fra Lichtenbergs samling (Horsens Folkeblad 25.02.1969)
Læs artiklen

Ved en uhøjtidelig sammenkomst på Horsens Museum i går modtog museumsinspektør Bent Ousager en check på 10.000 kroner fra Carlsbergs Mindelegat. (Horsens Folkeblad 24.06.1969)
Læs artiklen

Museet moderniseret (Horsens Folkeblad 12.06.1970)
Læs artiklen

Horsens museum – en oase (Horsens Folkeblad 26.01.1971)
Læs artiklen

Kunsten for folket (Horsens Folkeblad 24.04.1971)
Læs artiklen

Horsens Museum – et besøg værd (Horsens Folkeblad 11.10.1971)
Læs artiklen

Foto-minder fra det gamle Horsens (Horsens Folkeblad 17.04.1973)
Læs artiklen

Horsens Museum forbereder en stor skolehistorisk udstilling i anledning af Danmarks Lærerforenings 100 års jubilæum (Horsens Folkeblad 23.03.1974)
Læs artiklen

Horsens Museums døre skal nu åbnes (Horsens Folkeblad 01.03.1985)
Læs artiklen

Igen åbent i Enke-boligen i Nørregade (Horsens Folkeblad 28.05.1988)
Læs artiklen

Museet atter bag “Tugt og tremmer” (Horsens Folkeblad 12.05.1990)
Læs artiklen

Museum skal udvides for 12 mill. kr. (Horsens Folkeblad 04.05.1991)
Læs artiklen

1000 kvm mere plads til Horsens Museum (Horsens Folkeblad 05.05.1991)
Læs artiklen

L90 som vi husker det (Horsens Folkeblad 28.06.1991)
Læs artiklen

Museets tag uden om politiske udvalg (Horsens Folkeblad 21.10.1993)
Læs artiklen

Også spørgsmålet om malingen af Horsens Museum kommer nu til debat. (Horsens Folkeblad 25.10.1993)
Læs artiklen

Politikerne i kulturudvalget skal i morgen tage stilling til et forslag om at flytte Horsens Museum til den gamle Toldbod på havnen. (Horsens Folkeblad 05.10.1994)

Læs artiklen

Et nybygget Fængselsmuseum på 2000 kvadratmeter og en flytning af Horsens Museum. Pris:40-45 mill. kr., som skal skaffes bl.a. via fondsmidler. (Horsens Folkeblad 21.12.1994)

Læs artiklen