Stjernholmsgade

Om Stjernholmsgade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Stjernholmsgade fik sit Navn i 1891, men selve Navnet Stjernholm har været knyttet til Horsens i over 300 År. …
Læs mere om Stjernholmsgade