Willy Rasmussen

Willy Rasmussen, Hansted, har ladet tankerne gå tilbage til tyvernes Horsens, og den tilværelse skoleeleverne levede dengang. Her kan man læse om, hvad erindringerne bragte frem. ( Horsens …
Læs mere om Willy Rasmussen