Byvandring: Det gamle Rådhus

B2947
Det gamle rådhus. B0155

 

Det gamle Rådhus, Søndergade 26, er opført 1854-55 (H. Chr. Zeitner) i såkaldt hollandsk renæssancestil. Det har stor lighed med Skanderborg Rådhus, som er tegnet af samme arkitekt.

Den røde teglstensbygning med klokketårn står på fundamentet af en middelalderlig bygning, formodentlig et helligåndshus. Foran bygningen er der dannet et lille torv i gadeforløbet, hvilket vidner om at stedet lå lige indenfor byens vestlige byport mellem ca.1300 og ca. 1550.

Omkring 1585 kom byens rådhus til at ligge her. Dette hus ombyggedes i 1751 til en barokbygning med kælder og stueetage. Efter mange års klage over at dette hus var for lille i forhold til de mange funktioner, det havde, blev det revet ned og et nyt rådhus opført i 1855 af arkitekt var H.C. Zeltner.

Over hovedindgangen står Sub lege libertas som betyder ”Frihed under loven”.

Rådhuset rummede ud over borgmesterkontor, byrådssal og bytingssal også byfoged- og kæmnerkontorer samt politistation, tingstue og fra 1903 også stadsingeniørens kontor.

Se også artiklen om Horsens Rådhus

Se næste punkt på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.