Byvandring: SøndergadeSøndergade B1269

Søndergade har siden 1300 haft en bredde på op til 30 meter. Langs Søndergade lå byens mest anseelige købmandsgårde, hvor herskabet boede i forhuset og tjenestefolk, håndværkere og lejere beboede baghusene, der også rummede stalde, lader og magasiner.

Se også artiklen om Søndergade

Se næste punkt på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.