Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegårds kapel, Silkeborgvej 40 – set fra syd syd-øst. Kapel og krematoriet er taget i brug 1939. Tegnet af arkitekt Viggo Norn (fotograf Laurits Hansen, Borgergade 28, Horsens) B4162

Kirkegården mellem Silkeborgvej og Skanderborgvej er anlagt i årene efter 1931. Det ældste, sydøstlige afsnit på i alt 5,5 ha. er indviet 23. april 1939. Afdelingerne nord og nordvest herfor er anlagt og beplantet 1951 og indviet 4. november 1962.

Gravene er i dobbelte rækker, og er samlet i større eller mindre gravgårde, der som terrasser er forskudt i forhold til hinanden og adskilt ved træbevoksede skråninger.

I 2003 blev en særlig afdeling for muslimske begravelser taget i brug på kirkegårdens nordre afsnit.

Et kapel med krematorium i kirkegårdens østre del er i 1938 opført for Dansk Ligbrændingsforenings Horsens-afdeling efter tegning af Viggo Norn. Den store teglstensbygning, der ligger på kirkegårdens højeste punkt, har indgang i øst
og korte korsarme i den vestre del, der rummer selve krematoriet i kælderetagen.

Et nyt krematorium, opført efter tegninger af arkitektfirmaerne Birch & Svenning og Torben Knudsens Tegnestue, Horsens, er taget i brug i 1989. Bygningen er placeret på den lavere del af kirkegården nord for kapellet, omgivet af en fyrrelund mod nord og en granbevokset skråning mod vest. Den er af røde mursten og består af to
særskilte huse, ovnhal og servicebygning, der er forbundet af en overdækket gang

Læs mere

Nationalmuseets hjemmeside om Danmarks Kirker