Borgerne fortæller

HL BF mand.jpg

– lyd fra årtierne i Horsens Kommune

Velkommen til forsiden for Horsens leksikons lydprojekt Borgerne fortæller.

Projektet kom til verden under et styregruppemøde i november 2011, hvor der blev udtrykt ønsker om at få borgere fra Horsens Kommune til at fortælle deres livshistorier fra egnen. Det blev besluttet at jeg skulle tage kontakt til en bredt varieret flok af fortællerlystne borgere, der ønskede at fortælle om deres liv i kommunen, for herefter at offentliggøre optagelserne her på Horsens Leksikon.

På 6 måneder er det blevet til 21 entusiastiske fortællere med meget forskellig baggrund, der har bidraget med over 7 timers egnshistorie set fra et personligt perspektiv. Historierne stammer fra Horsens, Hatting, Enner, Brædstrup og Gedved, og er fordelt på 44 lydfiler af max 15 minutters længde. Fortællerne har et stort aldersspænd med repræsentanter fra 1920érne til 1990érne, der giver en aldersforskel på 73 år fra ældste til yngste deltager.

Optagelserne har primært foregået på 3. sal af Horsens Bibliotek, hvor de fleste fortællere har taget udgangspunkt i nogle få enkle spørgsmål om deres barndom, konfirmation, deres første job, deres første bolig og deres yndlingsret. Rammerne har været vide for, hvad borgerne kunne give udtryk for, derfor vil du opleve variationer over temaerne, der reflekterer den enkelte.

Det har været mit privilegium at lytte til mine medborgeres spændende livshistorier, og det har været berigende at opleve dem åbent og generøst dele deres oplevelser med omverden. Jeg håber, du vil gå på opdagelse i siderne med stor nysgerrighed.

God fornøjelse.

Projektmedarbejder Charlotte Egeberg, Maj 2012

1920-1929

Knud Aabo (1922)

1930-1939

Margit Due (1932)

Åse Dyrgaard (1936)

Vagn Ry (1938)

Henning Jensen (1938)

Henning Mortensen (1939)

1940-1949

Jakob Friis Jensen (1943)

Rasmus Møller Mathiasen (1946)

Hanne Nygård (1946)

Suzanne Bang (1948)

Jan Mossin (1948)

Elsebeth Laborn (1949)

1950-1959

Kurt Jensen (1950)

Jan Trøjborg (1956)

Vibeke Johansen (1956)

Mogens Sørensen (1958)

1960-1969

Lene Nicolaisen (1965)

Joan Jensen (1963)

1970-1979

Hanne Jørgensen (1971)

Linda Hedegaard Christensen (1973)

1980-1989

Thomas Nielsen (1980)

1990-1999

Tobias Holm Bruun Sørensen (1995)