Borgmestre i Horsens

I løbet af det 13. århundrede trænger byrådet frem. Borgmestre bliver først nævnt i det 14. århundrede, men man må gå ud fra, at Rådet sikkert altid har haft ledere. Det almindelige var to som blev valgt blandt rådmændene. Fra midten af 1500 tallet blev valget stadfæstet af kongen eller lensmanden.

Borgmestre og rådmænd kom fra de rigere familier, og håndværkere var som regel udelukket, da deres erhverv blev kontrolleret af Rådet.

Enevældets indførsel i 1661 fik bl.a. som konsekvens, at Rådet eller Magistratet som det almindeligt blev kaldt, blev indskrænket til kun at omfatte en borgmester og to rådmænd plus en byfoged og byskriver.

Borgmesterrækken:

Hans Olufsen Riber 1586-1611

Ernst Ernstsen von Baden 1616-1646

Oluf Hansen Svane 1629 – ca. 1664?

Jochum Rodenborg 1660 – ?

Jørgen Hansen Høgsbro 1677 – 1682

Jørgen Christoffersen Blimesters ? – 1697

Stephen Rasmussen Hofgaard 1697 – 1716

Morten Diderik Cordsen 1716 – 1727

Hans Jochumsen Rodenborg 1735 – 1743

Christian Frydensberg 1751 – 1768

Andreas Nielsen Flensborg 1769 – 1790

Nicolai Christian Carøe 1791-1810

Ditlev Ræder 1827-1858

Chr. von Jessen 1859 – 1884

Christian Ludvig Lendrop 1885-1899

Isaac Zacharias Levy Konstitueret borgmester juli 1899 til oktober 1899

Charles Christian Hude Friis Konstitueret borgmester 21/10-1899 til 30/4-1900

R. W. C. Jork 1900-1908

Carl Melbye 1908-1918

Axel Sørensen 1918 – 1939

Jens Chr. Juliussen 1939-1949

Robert Holm 1949 – 1966

Ove Jensen 1966 – 1972

Holger Sørensen 1972 – 1985

Henning Jensen 1986 – 1993

Vagn Ry Nielsen 1994 – 2006

Jan Trøjborg 2007 – 2012

Peter Sørensen 2012 –

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad.

O. Fabricius, Horsens Kjøbstad, 1879.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling: BorgmestreBorgmestre 1.