Tyrsted kirke

Tyrsted-kirke.jpg

Om Tyrsted Kirke skriver Eigil Holm i “Horsensegnens Kirker”:

“Tyrsted Kirke ligger 300 meter syd for landsbyen Tyrsted og kan måske henregnes til en af de enligt beliggende kirker. Den ligger i 65 meters højde på en vældig skråning, der går ned til Horsens Fjord og har altid været meget synlig i landskabet.

Kirken er hårdt restaureret i 1866 og senere i 1800-tallet. Der er tilføjet en gesims i gule mursten under taget, der er forhøjet i 1866. På kirkeloftet ses skibets oprindelige romanske gavle i frådsten, de rager frem fra murstensgavlene fra 1866 og når ikke så højt op som disse. Op gennem den gamle østgavl ses det sodsværtede skorstensrør fra den gang, kirken fik kakkelovn i 1880.”

Om klokken skriver Eigil Holm, at den nuværende klokke er støbt hos Stallknecht i Horsens i 1895, mens den oprindelige klokke fra 1400-tallet findes på Nationalmuseet.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Tyrsted kirke er klar igen efter et års restaurering. Nu skal vi helt i bund. Det har været ordren under den restaurering af Tyrsted kirke, som netop er afsluttet. (Horsens Folkeblad, 15.04.1995)

Læs artiklen

Læs mere

71.864 Horsens. Horsensegnens kirker / beskrevet og illustreret af Eigil Holm. – 1. udgave. – Gedved : Eigil Holm, 2002. – 214 sider : ill. i farver ; 34 cm