Poul Heegaard

Poul Heegaard (Dr. phil, 15.11.1908 – 04.02.1974)

Født i horsens, søn af boghandler Ander Heegaard [1]

Den danske zoolog, der altid er på farten – sådan kan man karakterisere dr. phil. Poul Heegaard, der i dag fylder 60 år.

Han har rejst og forsket og undervist på fire kontinenter, og ved nytårstid løser han billet til et femte: det sydamerikanske. Han skal da være rådgiver for regeringen i Chile.

Poul Heegaard, der er boghandlersøn fra Horsens har taget hele to zoologiske magistergrader – én i 1939 ved Københavns Universitet og én i 1942 ved University og Western Australia, hvor han underviste i en årrække.

Hans speciale er krebsdyrenes udvikling og systematik, som har ført ham på forskningsrejser bl. a. til Den mexikanske Golf. Disputatsen, han forsvarede derom ved Københavns Universitet i 1947, var opsigtsvækkende og provokerende. Den affødte megen diskussion blandt systematikere og gjorde Poul Heegaard til en omstridt person.

I 1952 dukkede han op i Bandung i Indonesien og i 1959 i Beirut i Libanon – begge steder for at undervise i nogle år med titel af professor ved stedlige universiteter.

I 1964 knyttedes han fastere til Zoologisk Museum i København som modtager af et af de sjældne og store og helt personlig forskerstipendier, hvis tildeling i hvert enkelt tilfælde besluttes i Undervisningsministeriet og Finansudvalget.

Han er en flittig zoolog med personlige og originale synspunkter, og han har efterhånden vundet sig internationalt ry på sit specielle felt.
Spørger man, hvorfor han ikke for længst er blevet fast forankret i et af vore zoologiske institutionsmiljøer, må svaret blive, at det ikke rigtig passer hans gemyt.

Rådgivningsvirksomheden i Chile vil give ham ny inspiration til de systematiske studier, han stadig ivrigt driver med rejerne i centrum.

Se artiklen i Berlinske Tidende fra d. 15.11.1968

Professor, dr. phil. Poul Heegaard er død, 65 år.

Poul Heegaard var en dansk zoolog, hvis arbejdsindsats i høj grad er kommet hele verden til gode. Fem kontinenter, Europa, Australien, Asien, Nord- og Sydamerika er gæstet af ham som forsker og lærer.

Poul Heegaard er født i Horsens. han blev magister i zoologi ved Københavns Universitet 1939, og tog en tilsvarende grad ved University of Western, Australien.

I 1947 blev han dr. phil. herhjemme ved en afhandling om leddyrenes legemsbygning. Foruden i perioder at have været knyttet til Københavns Universitet, har Poul Heegaard blandt andet været professor og leder af Zoologisk Institut ved universitetet i Bondoeng i Indonesien og professor ved Det amerikanske Universitet i Beirut. Carlsberg Fonden og Københavns Universitet har støttet hans forskning.

Nogle af Poul heegaards sidste arbejdsår i udlandet kom Chiles Universitet til gode, og efter hjemkomsten til Danmark for få år siden har han deltaget i den hjemlige debat gennem et stort antal læserbreve, der kommenterede den aktuelle uden- og indenrigspolitiske situation.

Læs Nekrologen i Berlinske Tidende fra d. 06.02.1974