N. Rathmann

Glarmester Rathmann (Rackmann), Smedegade 34, >>Fader til grosserer N. Rackmann, var en gammel gniepind der kun levede for at puge penge sammen. << Chr. Qvist

Byarkivet, B8465. Ejendommen Smedegade nr. 34, datering 1917 – 27.

Kilder:

Carl Th. Jørgensens udklipssamling.

Horsens Vejviser 1890.