Metodistkirkens Ungdomsforening

Metodistkirkens Ungdomsforening blev stiftet 28. september 1892 under navnet Epworthforeningen Bethania. Ungdomsforeningen var en del af Metodistkirkens Ungdomsforbund, der hørte under verdensorganisationen Epworth-Ligaen, opkaldt efter Metodistkirkens stifter John Wesleys fødeby i England. Navnet ”Bethania” stammede fra den by, hvor Jesus boede efter indtoget i Jerusalem, og hvor han tog afsked med sine disciple. Formålet med foreningen var at samle de unge om kristelig oplysning og adspredelse.

Fra begyndelsen iværksatte foreningen en del socialt arbejde med syge- og husbesøg hos fattige, samt uddeling af jule- og fødevarepakker. Derudover stod de for salget af ungdomsbladet ”Vaarbud.” Foreningens møder og arrangementer bestod primært af foredrag, oplæsning, bibelklub, sang, diverse udflugter og fester.

I løbet af 1960’erne ændrede foreningen navn til slet og ret at hedde ”Metodistkirkens Ungdomsforening.” Under ungdomsforeningen blev der 8. marts 1907 oprettet en juniorforening, der i begyndelsen hed ”Håbets Hær.” Foreningen optog børn fra 11 år og fungerede som en spejdergruppe, hvor pigespejderne generelt havde den største tilslutning. Da ungdomsforeningen var størst i 1940’erne, var der ca. 60 medlemmer. Ungdomsforeningen ophørte omkring 1980.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-871