Kystartilleriforeningen for Horsens og Omegn

Kystartilleriforeningen for Horsens og Omegn Kystartilleriforeningen holdt stiftende generalforsamling 10. november 1946 med 50 fremmødte. Enhver der havde tjent eller tjente ved de danske kyst- eller søforter kunne blive medlem af foreningen, der havde til formål at bevare kammeratskabet blandt medlemmerne.

Foreningen var medlem af De samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn. Den første formand blev ingeniør L.D. Rosenbech.

Den sidste ekstraordinære generalforsamling fandt sted 4. december 1987. Eneste punkt på dagsordenen var Horsens-foreningens indlemmelse i Århus-foreningen 1. januar 1988. Indlemmelsen skyldtes, at der ikke kunne findes en afløser for den afgående formand gennem 32 år Tage Nielsen. Han havde været med fra foreningens begyndelse, første som sekretær, siden kasserer og fra 1955 formand. Et bestyrelsesmedlem fra Horsens overgik til bestyrelsen i Århus og fungerede som kontaktperson for Horsens området.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-368