Hans Christian Schmidt (1877-1930)

Uddrag af Jan Østergaards artikel “En slagter saga fra Horsens”.

Vi starter vores historie med Hans Christian Schmidt, herefter kaldet HCS som blev født den 8. juni 1877 i Horsens. Han var søn af slagter Hans Jacob Schmidt og hustru Mette Marie Reiff. De drev en slagterforretning i Smedegade 53. HCS optræder i 1897, som 20-årig i forældrenes forretning og har formodentlig stået i lære hos faderen.

HCS fik borgerskab i Horsens den 6. januar 1906. To år forinden, nemlig den 25. april 1904 var han blevet gift i Horsens med Marie Petra Pedersen fra Bryrup.

Sammen fik de 3 børn: Hans Jacob født i 1907, som senere overtog forretningen. Holger født i 1909, som kom i manufakturlære, og Inger der blev født i 1919.

Læs hele artiklen her

Se også Horsens Eksport Fjerkræslagteri samt Hans Jacob Schmidt (1907-1984)