Musikdirektører i Horsens

Musikdirektørerne havde i modsætning til deres forgængere – stadsmusikanterne – ikke monopol på musikudførelsen i Horsens, og de var ikke offentligt ansatte, men selvstændige.

Den første musikdirektør, Carl Frederik Mollerup, kom til Horsens i 1870 fra en tilsvarende stilling i Nyborg, og han fik sat musikken på en god fod i byen gennem de næste 10 år. Mollerup solgte i 1870 sin forretning til Julius Deichmann.

Deichmann var tidligere militærmusiker fra Viborg, og han løftede musiklivet op til et hidtil uset niveau i Horsens, og han fortsatte til kort før sin død i 1904.

Afløseren blev musikdirektør Georg Marquard, der også fik et usædvanligt aktivt musikliv til at blomstre i byen.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum

Læs mere:

78.96 Florup Nielsen, Inge: Musiklivet i Horsens 1600-1930 med særlig vægt på stadsmusikant og koncertinstitutionerne. Horsens Bogtrykkeri, 1982. 102 sider : ill.