Horsens Toldkammer

Horsens Toldkammer. B4231

Horsens Toldkammer og DFDS stykgodspakhus på havnen – set fra vest. B4231.

Stykgodspakhuset

DFDS stykgodspakhus på havnen – set fra syd-vest. Bag pakhuset ses Horsens Toldkammer, og yderst til højre ses el-værkets skorsten. Pakhuset er opført ca. 1915, med Viggo Norn som arkitekt. B4193