Horsens Dampmølle

Billeder:

Horsens Dampmølle
Tegning af Herm. Tange af Horsens Dampmølle på Borgmesterbakken. Dampmøllen havde adressen Møllegade 4, blev oprettet 1787 og nedrevet 1984. Litografi udført af Herm. Tange. B4297 Billedet er fra ca. 1888

Siden 1787 har der på grunden ved Blæsbjerg, (hjørnet af det nuværende Møllegade og Borgmesterbakken) ligget en mølle. De første mange år var møllen vinddrevet, men i 1850 indlagde man en lille dampmaskine.

Efter en brand i møllen i 1854 overtog grosserer Frederik E. Winning grunden, og byggede en kombineret vind- og dampmølle. I årene herefter opbyggede møllen, ved hjælp af 18 ansatte, en stor produktion af mel, både til ind- og udland. Samtidig vandt den adskillige priser på udstillinger, da den hørte til blandt en af landets bedste møller.

Winning solgte i 1880 møllen til et aktieselskab, og den skiftede navn til Horsens Dampmølle A/S.

I forbindelse med en genopbygning af møllen efter endnu en brand i 1899 sløjfede man vindmølledelen, og møllen mistede hermed sit karakteristiske møllepræg. Herefter fungerede den med damp som drivkraft og senere elektricitet.

Horsens Dampmølle
Horsens Dampmølle A/S, Møllegade 4, matr. nr. 844 og 845a. B1135. Billedet er fra 1890

Møllen blev nedlagt i 1974, da den blev solgt til Havnemøllen Fredericia A/S. På det tidspunkt var møllen utidssvarende, og havde svært ved at klare sig i konkurrencen med de få, men topmoderne møller i resten af Danmark. Ud over det var placeringen på toppen af byen, der var optimal dengang møllen blevet drevet ved vindkraft, nu et problem. Møllen lå placeret alt for lang væk fra havnen, og transportvejen dertil var besværlig.

 

Horsens Dampmølle
Horsens Dampmølle A/S, Aaboulevarden 28. B5365 Billedet er fra 1898

Midt i billedet i baggrunden ses Vandborg som ligger ned til åen. Bindingsværkshuset midt i billledet er Monbergs boder, Aaboulevarden 26 (nedbrudt i 1962). Til højre ses Ågade og i baggrunden ses Rådhusstrædes udmunding (nuværende Rådhusgade). Bindingsværkshusene til venstre er Monbergs Boder fra 1778, nedbrudt 1962. Ifølge vejviseren ses Horsens Dampmølle første gang i 1890 og sidste gang i 1927.

 

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Dampmøllen rives ned i 1984. (Horsens Folkeblad, 30.03.1984)

Læs artiklen

35-40 boliger på Dampmøllegrunden. (Horsens Folkeblad, 04.04.1984)

Læs artiklen

Dampmølle ender i Fjorden. (Horsens Folkeblad, 31.08.1984)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1984-114

Historisk Kalender 1989

66.81 Horsens Dampmølle A/S. Horsensgruppen, Arkitektskolen i Århus, 1974. ca. 50 blade :ill.