Fredensgade o. 1908. Historisk Kalender, september 1987

Fredensgade forbinder Carolinelundsvej og Hulvej. I baggrunden på billedet ses forberedelsesskolen, i dag Hulvej Skole, og på den åbne plads til venstre var der handelsgartneri. Fredensgade var ingen egentlig forretningsgade, men man havde dog flere indtægtskilder. I nr. 1 boede dameskrædderinde L. Hansen, og i nr. 3 syerskerne J. Sørensen og og S. Sørensen.

Skulle man have syet drengetøj, var det hos A. Svendsen i nr. 5. Marie Therkildsen boede også i nr. 5, men hun syede damedragter. Købmand Munch havde forretning i nr. 1, og i nr. 7 og 8 kunne man få sine hvide middagsduge rullet for 2 øre pr. styk. Brød til kaffen hentede man hos bageren i nr. 12.

I nr. 10 havde Horsens vejviser kontor, og viktualiehandler Nielsen forretning i kælderen. I samme ejendom boede fhv. skolebestyrerinde Adolphine Wilhelminde Nicoline Sophie Augusta Selmer og Emma Selmer. Disse to damer havde førhen haft Selmers skole Nørregade 11.