H. C. Hansen (1831- 1919)

H. C. Hansen (Kancelliråd fhv. Stadsingeniør, f. 16.03.1831 – 07.03.1919)

Ansættels af stadsingeniør Horsens Avis 24.06.1875 – 08.07.1875 – 15.12.1875 Chr. Qvist-note til “Skatteligning for Horsens By for 1883”, pag. 25

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Margaretha Dorothea Hansen, f. Müller, gift med stadsingeniør H. C. Hansen død 07.01.1928

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Fra Horsens Avis 16.03.1911

En af byens veltjente kommunale embedsmænd den forrige stadsingeniør, kancelliråd H. C. Hansen fylder i dag 80 år.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Læs artiklen fra Horsens Avisen d. 16.03.1911

Udskrift fra Horsens Vejviser 1890. Udgivet fo forlagt af S. Melgaard

Læs udskriftet i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek