Maria Hansen

Maria Hansen (Klejsgaard, f. 1909 – d. .02.1969)

Horsens Folkeblad 25.02.1969

I en alder er 77 år er en af egnens kendte kvinder, fru Maria Hansen, Klejsgård, død.
Maria Hansen var født i Gylling, og hun blev i 1909 gift med Hans Poul Hansen, der døde i 1964.

Efter at have beboet og handlet en del gårde på Horsens-egnen kom ægteparret i 1919 til Klejs, hvor de startede med ganske små midler.

Imidlertid lykkedes det at få oparbejdet en kapital, så de kunne overtage Klejsgård, hvilket udelukkende skyldtes dygtighed og energi. Klejsgård er på 140 tdr. land.

Ved siden af landbruget startede Maria Hansen i 1930 en husholdningsskole på Klejsgård, som efterhånden bkev større og større og dermed et kendt sted.

Senere fik husholdiningsskolen et sådant omfang, at man besluttede at flytte til det tidligere badehotel i Strib, hvilket skete i 1938 samtidig med, at man fortsatte med skole i Klejs. Krigen satte en stopper for skolen i Strib, og man flyttede tilbage til Klejs, men efter krigens slutning kom Maria Hansens husholdningsskole igen til Strib.

Maria Hansen var en levende og aktiv kvinde, som mange vil føle savnet af. Det gælder ikke mindst hendes tre børn, en søn og to døtre. Sønnen, Frede Hansen, driver i dag Klejsgård og Klejs Vestergård.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek