Karl Hansen (1899- )

Karl Hansen (Direktør, f. 07.07.1899 – )

En kendt Horsensborger, Direktør Karl Hansen, A/S Horsens Kulkompagni, fylder 70 år på mandag. Karl Hansen har nu i over 30 år med stor dygtighed ledet Horsens Kulkompagni. Han blev udlært i kul- og rederibranchen, hvor han fik en grundig uddannelse i det store Aalborg- firma N. K. Strøberg. Han har været i brancen siden 1916….(Hs. F. 05.07.1969)

Direktør Karl Hansen, A/S Horsens Kulkompagni, fylder søndag den 7. juli 75 år…(06.07.1974)

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

18.02.1947: Det vedtoges enstemmigt at nyvælge til repræsentantskabet købmand Johs. Christensen og direktør Karl Hansen, begge af Horssens, den ene for 2 år, den anden for 3 år.

21.01.1952: til bestyrelsesmedlem i stedet for afdøde konsul Chr. Walther foresloges direktør Karl Hansen.
Formanden (købmand P. Henriksen) meddelte, at han nu – efter at have været formand i over 31 år – ønskede at nedlægge dette hverv og fremtidig være almindelig medlem af bestyrelsen og repræsentantskab. til formand foresloges den hidtidige næstformand, fabrikant Th. Madsen og til næstformand tømrermester Chr. Nielsen. Til bestyrelsesmedlem i stedet for afd. konsul Christian Walther foresloges direktør Karl Hansen. Repræsentantskabet tiltrådte eenstemmigt de stillede forslag til ændring i bestyrelsens sammensætning.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek