Højballegårdværket

Vandværket er bygget i perioden 1969-1971. Vandværket indvinder vand fra 17 råvandsboringer, som er placeret i landskabet omkring vandværket. Vandet gennemgår en behandling på værket, så drikkevandskvalitetskravene overholdes. Råvandet …
Læs mere om Højballegårdværket