Højballegårdværket

Højballegårdværket. Foto: horsensvand.dk
Højballegårdværket. Foto: horsensvand.dk

Vandværket er bygget i perioden 1969-1971. Vandværket indvinder vand fra 17 råvandsboringer, som er placeret i landskabet omkring vandværket. Vandet gennemgår en behandling på værket, så drikkevandskvalitetskravene overholdes.

Råvandet hentes op fra undergrunden, hvorefter det iltes med tilsætning af rent ilt og herefter filtreres. Filteringen foregår i 9 forfiltre, der frafiltrerer jernforbindelser, og 9 efterfiltre, der frafiltrerer manganforbindelser. Både jern- og manganforbindelserne er naturligt forekommende stoffer i grundvandet.

Borgmester Ove Jensen drejer nøglen - vandværket kører (Horsens Folkeblad 13.  maj 1971)
Borgmester Ove Jensen drejer nøglen – vandværket kører (Horsens Folkeblad 13. maj 1971)

Efter filtreringen af vandet opbevares det behandlede vand i en rentvandsbeholder, indtil efterspørgslen på vand i vandledningsnettet gør, at vandet ved egen kraft løber ud i ledningsnettet. Da Højballegårdværket er placeret højt i forhold til Horsens by, løber vandet af sig selv fra vandværket til Horsens by.

Læs mere på Horsens Vands hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad

Vandtårnet bliver en paddehat. (Horsens, 24.03.1971)

Læs artiklen

Fra Horsens højland iler vandet til byen. (Horsens Folkeblad, 13.05.1971)

Læs artiklen

Filmklip

Se TV Set&Skets program hvor administrerende direktør Ole Texel fortæller om vandet fra vandboringen til det rensede drikkevand pumpes ud til forbrugerne i Horsens by. Bestyrelsens formand Ulrik Kragh orienterer om Horsens Vands organisation og bestyrelsens arbejde.