Østbyen

Gader og veje i Østbyen Ved udskiftningen af Horsens bymark i 1831 skabtes det hovedskelet, som stadig er bestemmende for forløbet af bydelens hovedfærdselsårer. Sundvej er ældre end …
Læs mere om Østbyen