Østbyen

Gader og veje i Østbyen

Ved udskiftningen af Horsens bymark i 1831 skabtes det hovedskelet, som stadig er bestemmende for forløbet af bydelens hovedfærdselsårer.

Sundvej er ældre end udskiftningen. Den forbandt byen med færgestedet ved Stensballesund og fungerede som markvej i Sundmarken, men den havde da et noget mere bugtet forløb, end den fik efter udskiftningen.

I de andre dele af købstadens bymark, Lindskov mark og dele af Langmarken, som i dag lægger grund til Østbyen, medførte udskiftningen helt nye veje og skel i et strengt geometrisk system. Langmarksvej og Østergade blev udlagt ved denne lejlighed, og de er den dag i dag stadig helt parallelle. At dette system er afvigende fra Sundmarkens ser man stadig, f.eks. ved knækket midt på Bøghsgade, som ligger, hvor man bevæger sig fra den ene bymark til den anden.

Efter åbningen af Sundbroen i 1854 havde Sundvej fået status som indfaldsvej fra det østlige opland. Kørebanen var af grus, der stod store vejtræer langs nordsiden, og der var anlagt en hel promenade-allé langs vejens sydside. På hjørnet af Fredericiagade fandt man i 1910 O. Larsens Kolonialhandel, som var byens østligste butik.

Læs mere:

46.4 Horsens Historisk Kalender 2005