Purhøj

Om Purhøj skriver Hansen Ringer: Purrehøj er en Kæmpegrav fra Stenalderen. For nogle Aar siden foretog man Udgravninger i denne for mulig at finde Ting af arkaologisk Interesse, …
Læs mere om Purhøj